Pediatria

young-doctor-listening-adorable-baby-with-stethoscope

Przychodnia

Pediatria

Poradnia pediatryczna

Pediatria czuwa nad prawidłowym przebiegiem okresu wzrostu i dojrzewania dziecka, jak i zajmuje się różnymi zagadnieniami dotyczącymi ochrony zdrowia, wczesnego rozpoznawania chorób oraz zapobieganiu tym chorobom od czasu niemowlęcego do 18 roku życia.

Specjaliści pediatrii głównie diagnozują i leczą infekcje układu oddechowego i moczowego, choroby alergiczne,  zaburzenia przewodu pokarmo­wego, zaburzenia odżywiania, dolegli­wości neurologiczne, zaburzenia hormonalne i metaboliczne.

W NOVUM MEDICA mogą Państwo skorzystać z  usług Specjalisty pediatrii w ramach NFZ bądź w ramach prywatnej opieki zdrowotnej.

Nasi lekarze

Dr. Jan Kowalski
Pediatra

Dr. Joana Kowalska
Pediatra

Umów wizytę

Wybierz lekarza *
Dane osobowe *
Imię i nazwisko *
PESEL *
Dane kontaktowe *
E-mail *
Numer telefonu *
Rodzaj wizyty *
Czy to Twoja pierwsza wizyta u tego specjalisty?
Czy masz objawy gorączki, kaszlu, trudności w oddychaniu lub miałeś/aś kontakt z osobą o podobnych objawach?
Informacja dla lekarza (opcjonalna)

Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia mailowego, prosimy o kontakt pod numerem: +48 782-470-782

Zarejestrować możesz się również telefonicznie pod numerem +48 782 470 782