Rodo

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

Novum Medica Sp. z o.o.

  1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Novum Medica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Sopocka 14, 80-299 Gdańsk a także na adres email: kontakt@novummedica.pl lub telefonując pod numer: 782-470-782. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych – Alicji Madej, email: a.madej@novummedica.pl.
  1. Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  1. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
  1. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  1. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, zaktualizowania. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
  1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie 

      zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności